Jaarprogram September 2019

 

Tot 1950 was die gebied ten Suide van Pretoria tot by Kemptonpark deel van die Gereformeerde Kerk Pretoria, die kerk in Kerkstraat, Pretoria by baie bekend as Oom Paul se Kerk. Die gemeente het in 1953 afgestig. Die Gereformeerde Kerk Lyttelton was tot 1966 bekend as die Gereformeerde Kerk Pretoria-Suid. Die kerkgebou is deur die argitek Johan de Ridder ontwerp. Lees meer die geskiedenis van die gemeente.
Deur die jare het die gemeente daarin geslaag om sy plattelandse karakter te behou. Dit is 'n tuiste vir oud en jonk. GK Lyttelton hou gereeld byeenkomste ter uitbouing van die gemeenskap van die gelowiges. Daar is die jaarlikse basaar, die dopperparlement se kamp vir die jong werkendes, die gemeentekamp in September, potjiekos kompetisie in Februarie, die diakens se snoekbraai en die Bybelstudies op Dinsdagoggende en Donderdagaande. Een maal per jaar gaan die Silwerkrone op 'n weeklange wegbreek nam Falon Glen. Dit is 'n geleentheid wat groot belangstelling lok en daar word weke vooraf daaroor gekoukus. 


Die kerkgebou is op die hoek van Stasiestraat en Monumentlaan in Lyttelton Manor, Centurion. Eredienste vind winter en somer om 09:00 en 18:00 plaas.

Ons pastoriegpaar is Ds Christo en mev Griet Swanepoel. Ds Swanepoel het voorheen in die GK Messina en Nylstrom gedien en is sedert 2 Augustus 2009 die leraar by Lyttelton. Die Gk Lyttelton bedien die volgende gebiede in Centurion: Doringkloof; Lyttelton; Hennopspark; Bronberrik; Al die Zwartkops uitbreidings; Die Hoewes; Centurion Stad; Highveld; Centurion Gholf Landgoed, Pierre van Ryneveld en Olifantsfontein. 

IMG 1286Katkisasie bly een van die hoekstene van ons Gereformeerde Etos en die nuwe katkisasie kurrikulum soos ontwikkel deur ARSO onder leiding van die Deputate vir Katkisasie van die Gereformeerde Kerke is aan die begin van die 2012 skooljaar by Lyttelton implementeer. Lyttelton heg groot waarde aan die opvoeding van die kinders in die Gereformeerde tradisie. Die kinders van ons gemeentelede is vir ons belangrik en ons aanvaar die verantwoordelikheid om te help grootmaak van ons verondskinders met liefde. Spesiale aandag word gegee aan veral die voorskoolse outjies. Die ouers van GK Lyttelton neem aktief deel aan die katkisasie.

 

 

 

Basaar 2019

Ons basaar is ook alweer iets van die verlede. Alle eer aan ons Vader vir 'n geseënde Basaar! Baie dankie aan 'n ieder en elk wat vir ons gehelp het om van hierdie basaar weer 'n groot sukses te maak.

 

Preke komende Sondag 8 September 2019

Oggenddiens 

Die Erediens word waargeneem deur ds. Christo Swanepoel.

Lees: Openbaring 17

Teks: Openbaring 17:8 “Die dier wat jy gesien het, was eers en is nie nou nie. Hy gaan uit die onderaardse diepte uit kom en gaan na die verderf toe. Die bewoners van die aarde wie se name nie van die skepping van die wêreld af in die boek van die lewe geskrywe staan nie, sal verwonderd wees as hulle die dier sien, want eers was hy en nou is hy nie en tog sal hy wees.

Tema: God ontmasker die verborge aanslag van die Anti-Chris vir Sy kerk.

Hoofpunte:

  1. Babilon word ontmasker.
  2. Babilon se strategie word ontmasker.
  3. Die kerk word getroos.

Sing: Psalm 89:1 en 6; Skrifberyming 12-3:1 en 2; Psalm 130:2 en 4;

Psalm 71:13 en 15; Psalm 68:10 en 14

Aanddiens

Die Erediens word vanaand waargeneem deur ds. Christo Swanepoel.

Lees: Romeine 5:12-21    

Teks: Gelese gedeelte.

Heidelbergse Kategismus: Sondag 4  

Tema: God se reg vereis betaling vòòr versoening.

Hoofpunte:

  1. God se reg.
  2. Die mens se onreg.
  3. Die versoening van God en mens.

Sing: Psalm 107:1 en 10; Psalm 38:1 en 8; Skrifberyming 10-2; Psalm 4:2 en 3

FaLang translation system by Faboba